HotelsClick.com

Dorint Kongresshotel Chemnitz - Chemnitz Germany - Photos

» Dorint Kongresshotel Chemnitz - Chemnitz Germany

Booking.com

Conference Room

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Conference Room CHEMNITZ

Photo Conference Room Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Gym

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Gym CHEMNITZ

Photo Gym Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Room - Double

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Room - Double CHEMNITZ

Photo Room - Double Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Room - Triple

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Room - Triple CHEMNITZ

Photo Room - Triple Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Restaurant

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Restaurant CHEMNITZ

Photo Restaurant Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Restaurant

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Restaurant CHEMNITZ

Photo Restaurant Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Congress Centre

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Congress Centre CHEMNITZ

Photo Congress Centre Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Indoor Bar

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Indoor Bar CHEMNITZ

Photo Indoor Bar Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Writing desk

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Writing desk CHEMNITZ

Photo Writing desk Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Bathroom

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Bathroom CHEMNITZ

Photo Bathroom Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Restaurant

Dorint Kongresshotel Chemnitz: Restaurant CHEMNITZ

Photo Restaurant Dorint Kongresshotel Chemnitz CHEMNITZ

Dorint Kongresshotel Chemnitz - Chemnitz Germany - Search and Book Hotel

Brueckenstraße 19
09111 Chemnitz
Hotels 4 Stars Germany