HotelsClick.com

Hotel Heiseikan Kaiyoutei - Hokkaido - Hokkaido Prefecture Japón - Fotografías

» Hotel Heiseikan Kaiyoutei - Hokkaido - Hokkaido Prefecture Japón

Booking.com

Entrada

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Entrada HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Entrada Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Buffet

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Buffet HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Buffet Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Sala Juegos

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Sala Juegos HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Sala Juegos Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Tienda de regalos

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Tienda de regalos HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Tienda de regalos Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Amenidad en la Habitaciòn

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Amenidad en la Habitaciòn  HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Amenidad en la Habitaciòn Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Salón del vestíbulo

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Salón del vestíbulo HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Salón del vestíbulo Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Buffet

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Buffet HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Buffet Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Buffet

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Buffet HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Buffet Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Imagen destacados

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Imagen destacados HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Imagen destacados Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Habitaciòn

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Habitaciòn HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Habitaciòn Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Habitaciòn

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Habitaciòn HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Habitaciòn Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Habitaciòn

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Habitaciòn HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Habitaciòn Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Hotel interior

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Hotel interior HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Hotel interior Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Lobby

Hotel Heiseikan Kaiyoutei: Lobby HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Foto Lobby Hotel Heiseikan Kaiyoutei HOKKAIDO - HOKKAIDO PREFECTURE

Hotel Heiseikan Kaiyoutei - Hokkaido - Hokkaido Prefecture Japón - Buscar Hotel

1-3-8 Yunokawa-Cho, Hakodate-Shi, Hokkaido
042 - 0932 Hokkaido - Hokkaido Prefecture
Hoteles 3 Estrellas Japón